Publications

Salamu za Mwaka mpya wa 2016

RISALA YA RAIS WA ZANZIBAR NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI, MHESHIMIWA DK. ALI MOHAMED SHEIN YA KUUKARIBISHA MWAKA MPYA WA 2016. NduguWananchi, Assalam Aleikum, Kwa hakika tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi… Read More

Hutuba ya Mhe.Rais wa Zanzibar katika Baraza la Idd el Fitri.

Hotuba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mhe.Al haj Dk. Ali Mohamed Shein,katika Baraza la Idd El Fitri Julai, 2015 (1 SHAWWAL, 1436) BISMILLAHI RAHMANI RAHIM Napenda nianze kwa kumshukuru… Read More

Hutuba ya Mhe.Rais wa Zanzibar katika Baraza la Idd el Fitri.

Hotuba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mhe.Al haj Dk. Ali Mohamed Shein,katika Baraza la Idd El Fitri Julai, 2015 (1 SHAWWAL, 1436) BISMILLAHI RAHMANI RAHIM Napenda nianze kwa kumshukuru… Read More

Hutuba ya Rais wa Zanzibar wakati wa kulivunja Baraza la nane la Wawakilishi, tarehe 26 juni, 2015

Mheshimiwa Pandu Ameir Kificho, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi, Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Waheshimiwa Wenyeviti wa Baraza la… Read More

Jarida la Ikulu Toleo No.20

Serikali kwa maendeleo ya Wananchi.SMZ linavyoliimarisha zao la mwani,Wakulima wanautumia kutengenezea bidhaa bali mbali Read More

Hotuba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi,Dk,Shein katika kilele cha mei mosi.

Mheshimiwa Waziri wa Nchi (OR) Kazi na Utumishi wa Umma, Mwenyekiti wa Shirikisho la Vyama Huru vya Wafanyakazi Zanzibar, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba, Waheshimiwa Mawaziri na Manaibu Waziri mliohudhuria,… Read More

Uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Aprili 29 2015

Mheshimiwa Dkt. Fenella Mukangara; Waziri wa Habari, Vijana Utamaduni na Michezo; Mheshimiwa Zainabu Omar Mohamed; Waziri wa Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto – Zanzibar; Waheshimiwa Mawaziri… Read More