News and Events

Hotuba ya Waziri wa Nchi,Ofisi ya Rais Ikulu na Utawalabora,Mheshimiwa Dkt.Mwinyihaji Makame.


Kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 Katika Baraza la Wawakilishi

Attachment: attachment BAJETI_YA_ORMBLM_2015_-_2016