Muhtasari wa kukabidhi Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa hesabu za Serikali kwa Mwaka wa Fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2020 kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar.

Download File: