Media » Speeches and Statements

Hotuba ya Bajeti Afisi ya Rais Ikulu Mwaka wa Fedha 2017-2018

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la  Mapinduzi Mheshimiwa Issa Haji ussi Gavu kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka 2017/2018

Download File: